rhy.fi
Etusivu

                         Kalajanjoenmetsästysseura
                                 


Hirvikeitto Järvelän kylätalolla Su 24.11.2019  Klo 12-15
Maanvuokraajat,seuran alueella asuvat ja jäsenet.
                       Tervetuloa.Kalajanjoenmetsästysseura on perustettu v.1963   
Jäseniä seurassa on n.200
Seuran maat sijoittuvat pääasiassa Haapajärven ja Reisjärven alueelle.
Metsästysseuran pinta-ala on n.11 800 ha. 
Seuran mailla metsästetään aktiivisesti hirveä,
sekä pienriistaa ja lupien salliessa suurpetoja.
Hirviporukassa on n.25 metsästäjää. 
Tämä sivusto on osa rhy.fi -palvelua